Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Daisy

Số điện thoại : 86-13425728677

WhatsApp : +8613425728677

Free call

ĐÀO TẠO AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY VENTECH

December 21, 2021

tin tức mới nhất của công ty về ĐÀO TẠO AN TOÀN TRONG NHÀ MÁY VENTECH

An toàn sản xuất được thực hiện nhờ nỗ lực chung của hệ thống đảm bảo an toàn và hệ thống giám sát an toàn.Dù ở khía cạnh nào có sự cố trong quá trình vận hành hệ thống cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của sản xuất an toàn.

Vì vậy, chúng ta phải không ngừng cải tiến và củng cố hệ thống bảo đảm an toàn và hệ thống giám sát an toàn, đồng tâm nhất trí làm tốt công tác an toàn sản xuất.

Riêng về mặt này, chúng ta phải tập trung làm tốt các mặt sau: trước hết phải đồng tâm thực hiện chế độ thủ trưởng hành chính phụ trách an toàn sản xuất.

Thứ hai, chúng ta nên tuân thủ hệ thống trách nhiệm công việc của quản lý chung.

Thứ ba, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện thực sự hệ thống trách nhiệm về an toàn sản xuất

Thứ tư, cần thực hiện nghiêm túc hệ thống trách nhiệm giải trình về an toàn sản xuất và thực hiện thưởng phạt.

Thứ năm, cần đồng tâm cải tiến và thực hiện hệ thống chấp nhận rủi ro để đảm bảo an toàn sản xuất.

Huấn luyện an toàn không chỉ chú ý đến việc nâng cao kiến ​​thức lý thuyết mà còn phải chú ý đến việc nâng cao khả năng vận hành thực tế.đồng thời nên thực hiện đào tạo theo bộ phận, ở các cấp, tập trung vào trọng điểm, thống nhất quản lý theo từng cấp, từng đợt.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

sales@chinaventech.com
+8613425728677
86-13425728677